keskiviikko 16. syyskuuta 2009

Länsi-Suomen läänin kirjasto-palvelut - ikääntyneiden näkökulma


Viranomainen (L-S lh) on antanut tänä vuonna raportin (8/2009), jossa selvitetään kirjastopalveuja ikääntyneiden näkökulmasta.
Varsin kiintoisaa luettavaa, josta olisi paljon opiksi ja ojennuksiksi päättäjille ja suunnittelijoille koko kaupungissa!

Ohessa joitain poimintoja, kokonaisuudessaan asiakirja löytyy lääninhallituksen kotisivuilta otsikkonimellä.

"...Kirjastoilla voi olla merkittävä rooli ikääntyvän arkipäivässä. Hyvän venhenemisen taajamat ovat arkkiatri Risto Pelkosen mukaan hyvän mielen ja kumppanuuden yhteisöjä...kaikkien ulottuvilla joukkoliikennereittien varrella tarjoten tilaa ja tilaisuuksia yhdessä olemiselle ja tekemiselle...
....Kirjastoalan sisäisessä vuoropuhelussa alettiin vuoden 2008 kuluessa puhua kirjastojen uuden asiakaspalvelukonseptin kehittämisestä ja asiakkaiden segmentoimisesta, ASIAKKAIDEN OTTAMISESTA PALVELUJEN SUUNNITTELUUN MUKAAN JA ASUKKAIDEN ÄÄNEN KUUNTELEMISESTA.....

Taustalla ikäpoliittisia tavoitteita
Suomen hallitus on sitoutunut noudattamaan Madridissa 2002hyväksyttyä ikäpolitiikan julitusta ja ikääntymisen kansainvälisen toimintasuunnitelman periaatteita.....ihmisille on iästä riippumatta pyrittävä turvaamaan mahdollisuus hyvään psyykkiseeen ja fyysiseen teveyteen, turvalliseen ympäristöön ja aktiivisiin osallitumismahdollisuuksiin taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuurelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon ja toimintaan....

Palvelujen saavutettavuus ikääntyneille
Kirjastopalvelujen saavutettavuutta ikääntyneiden näkökulmasta voidaan tarkastella fyysisenä saavutettavuutena, aistinvaraisena saavutettavuutena, tiedollisena ja taloudellisena saavutettavuutena.....Fyysisen saavutettavuuden kannalta tärkeintä on riittävän lyhyt matka kirjastoon. Ikääntyneiden, usein huonosti liikkuvien palveluun tarvitaan lähellä olevia kirjastoja. Mitä vanhempaa väestö on, sitä ratkaisevampaa on palvelujen helppo saavutettavuus.....

Yli 60 vastanneista kirjastoista arveli, ettei kotipalvelun avulla tavoitettu riittävästi ikääntyneitä asiakkaita....

Kirjastopoliittisen ohjelman laatusuositusten mukaan tavoitteena on tarjota eri käyttäjäryhmien tarpeisiin käyttöominaisuuksiltaan sopivia koneita ja laitteita.

Koko raportin POHDINTA - osassa on monia kiinnostavia näkökulmia, joihin Pro - kirjastoliikkeemme on kiinnittänyt toiminnassaan huomiota ja joita asioita olemme sivunneet mm.erilaisissa tilaisuuksissamme.

Esimerkkinä niistä mainittakoon edelleenkin
* keväällä emeritus-prof.Jukka Aaltosen alustus tilaisuudessamme Martin kirjastossa,
* tammikuun kirjastotapahtuma kaupunguinhallituksen kokouksen aikan Yliopistonkahdulla (mm. dos. Veijo Hietasen puheenvuoro) sekä
* lukuisat (liikkeemme tallentaminakin)kuntalaisten mielipiteet ja puheenvuorot (erit. Martti-Mikael asiassa), joita on ollut paikallisessa mediassa

SUMMA SUMMARUM:
Pro Kirjasto - liike on ollut aivan oikeassa asiassa oikein argumentein, vaikka niitä eivät päättäjät olekaan huomioineet.
Eivät, vaikka kyse on valtakunnalllisista ohjelmista ja asiakirjoista.(KK)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti