lauantai 6. helmikuuta 2010

LAINAN PÄIVÄN KUNNIAKSI saksittua vuosien varrelta!

Seuraavassa haarukkapaloja, jossa ei visio näytä kovin valoisalta ainakaan kaikissa kommenteissa tai asiakirjoissa

KULTTUURITOIMEN SEURANTARAPORTTI (KHHAL 15.8.2006 § 250)
.." Valtuusto on myöntänyt reusrssit niin kirjasatotoimeen perustettaville uusille vakansseille kuin toimintaympäristön muutoksille, jolla tarkoitetaan uuden pääkirjaston siirtymistä uuteen aukioloaikaan eli 7 päivää viikossa...."
==> vrt: Martin ja MIkaelin kirjastojen sulkemista on perusteltu pääkirjastossa tarvittavalla lisätyövoimalla kun aukioloaikaa pidennetään! Miksi ristiriita?

********

KULTTUURIMINISTERI JA TURUN KAUPUNGINVALTUUTETTU STEFAN WALLIN(r)(TS 26.5.2008)
".....lähden siitä, että kulttuurin yhteiskunnallinen painoarvo kasvaa koko ajan ja se mielletään osaksi hyvinvointia..."
Edelleen Wallin kritisoi korvamerkittyjen määrärahojen käyttöä, jossa Turku ei ole toiminut ohjeiden mukaan. Hän ihmettelee, että Turussa on ihan toisenlainen ja oma matematiikkansa määrärahojen osoittamisessa ja jakamisessa. Se ei antanut teattereilla korvamerkittyä rahaa.

==> Nyt odotamme Wallinilta toimia asian johdosta valtuustossakin!
********

KAUPUNGINJOHTAJA PUKKISEN selitys edelliseen kritiikkiin:
"...Turku satsaa Euroiopan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen vuodelle 2011 rahat..."
==> Wallin kommentoi, ettei se ole Turun omille laitoksille suunnattua korevamerkttyä rahaa. Nyt Turussa on panto ko. raha esim. Maakuntamuseon sisäisten vuokrien korotuksiin, vaikka raha on tarkoiettu toiminnan kehittämiseen.

********

KAUPUNGINJOHTAJA PUKKINEN (TS 26.1.09)
- toteaa kaupungin tasapainottamista arvioidessaan, että
"....erityisesti kirjastot ja koulut on pantava suurennuslasin alle..."
Hän pitää "...oikeana sivukirjastojen sulkemista, johon aiheeseen hän kertoo olevansa jo tuskastunut ..." (TS 26.1.09)
Pukkisen mielestä ei sivukirjastojen sulkeminen vaikuta mitenkään Turun maineeseen Kulttuuripääkaupunkina.
"....Jos katsoisimme kokonaisuutta aina yksittäisen kannalta, emme voisi tehdä mitään....emme lakkauttaa yhtään terveysasemaa tai koulua ja kuitenkin oletetaan että talous kohenee..."
==> Siis kj Pukkisen(/kok) ainoana päämääränä on Turussa kuntalaislle suunnatun ja verovaroilla toteutetun lakisääteisen toiminnan lakkauttamista ja supistamista minimiin.

********

KULTTUURITOIMENJOHTAJA MINNA SARTES (sd) on ilmaissut, että tulevaisuudessa kaikki muut taidelaitokset voitaisiin säätiöidä, paitsi kirjastolaitokset.
==> missä onkaan ja kuka vastaa teatterin, museoiden ja kaupunginorkesterin / musiikin toiminnan ylläpidosta sen jälkeen niiden tulevaisuudessa....tuleeko niistä entistä enemmän vain hyväosaisten kullttuuria, jonne ei tavallinen kansa yllä?

********

BERGENIN KAUPUNKI järjesti Kulttuuripääkaupunkivuoden kokonaisuuden kaikkine tapahtumineen 14 miljoonan euron budjetilla vuonna 2000. Turussa suunniteltu kokonaisbudejtti on 55 miljoonaa! (kaupunki 18, valtio 18, yrityksiltä 6, maakunnat, säätiöt, rahastot ja EU 13 ==> yht 55 )
Tuskin hintataso 2000 - 2008 jolloin bujetoitu, on noussut näin paljon?
Onko Turussa pöhötautia tässäkin?

********

KULTTUURITOIMITTAJA IRMELI HAAPANEN (TS 26.11.2008)
- arvioi Turun kaupungin budjettia mm:
"....Pitkäjänteiset, vuoden 2011 jälkeenkin toimivat rakenteet löytyvät kuitenkin muualta: kaupungin omista taidelaitoksista, Niiden toimintamahdollisuuksien parantamiseen ei tunnu omistajalla riittävän tahtoa...."

********

KULTTUURILAUTAKUNTA perusteli v. 2009 budkjettiaan sillä, että se halusi taata teatterille,museiopille ja orkesterille mahdollisuuden kehittyä aktiivisiksi.
Mutta määrärahojen pudotuksen jälkeen uhkana on, että kävijämäärät teattereissa, konserteissa ja museioissa laskevat, jolloin myös tuklot putoavat. Suunnitelmassa vuosille 2010-2011 ovat talouden osalta vielä pienemmät.
==> SIis meneekö siitäkin vain KPK 2011 - hankkeeseen?

********

TS 4.5.2008: TOIMITUSJOHTAJA CAY SEVONista kommenbtoi lehti seuraavaa:
"...Säätiön toimitusjohtaja on oikeassa vaatiessaan Turun kaupunkia pitämään huolta perustehtävästään. TAidelaitosten toimintaa ei tule supistaa"
==> vrt. mitä kaupunki on kaiken aikaa tehnytkään!

********

TS PÄÄKIRJOITUS 30.11.2008
"...uusia ratkaisumalleja tarvitaan, sillä Euroopan kulttuuripääakupunki tuskin voi sulkea esim. lähikrjastopalvelut asukkailtaan..."
==> entäs kuinkas sitten tammikuussa 2009 kaupunginhallituksen enemmistö päättikään!
Sen johdosta on kaksi kirjastoa vähemmän ja lähikirjastojen osalta tehdään lisää supistuksia tiloissa ja valikoimissa.

(haarukkapalat kokosi kk)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti